CÀ PHÊ SỮA ĐÁ

Cà phê phin kết hợp cũng sữa đặc là một sáng tạo đầy tự hào của người Việt, được xem món uống thương hiệu của Việt Nam.