LATTE NÓNG

Khi chuẩn bị Latte, cà phê Espresso và sữa nóng được trộn lẫn vào nhau, bên trên vẫn là lớp foam nhưng mỏng và nhẹ hơn Cappucinno.

Categories: , Tag: